Phương pháp màng lọc – Phân tích vi sinh vật trong nước

Phương pháp màng lọc – Phân tích vi sinh vật trong nước Phương pháp màng lọc – Phân tích vi sinh vật trong nước Phương pháp màng lọc là gì? Là phương pháp loại bỏ cơ học nhằm loại bỏ vi sinh vật – vi khuẩn khỏi chất lọc và bọt khí, với nhiều kỹ thuật tiên tiến khác nhau. Hiện nay, phương pháp chủ yếu là...