Khối lượng riêng của chất là gì?

1.Khối lượng riêng của chất là một đặc tính về mật độ của chất đó, đại lượng này được đo bằng thương giữa khối lượng m của chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật. Công thức: D=m/V 2.Tỷ trọng là tỷ lệ giữa khối lượng riêng của chất nào đó so với...

Thủy tinh Borosilicate

Thủy tinh Borosilicate là gì? Được chế tạo như thế nào? Thủy tinh Borosilicate  là loại thủy tinh mà thành phần trong đó chứa 70-80 % silicon dioxide ( SiO2 ) , 7-13 % boron trioxide ( B2O3 ) , 4-8 % Na2O và K2O, và 2-7 % aluminia oxit ( Al2O3 ) . Video Quy trình sản...