Máy xác định độc tố nấm mốc

Máy xác định độc tố nấm mốc ngủ cốc

Phân tích độc tố nấm mốc gặp phải một số vấn đề nhất định: Độc tố  vốn là các chất gây ô nhiễm. Sản phẩm trước khi thu hoạch bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, cũng như các hoạt động nông nghiệp; sản phẩm sau thu hoạch phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Điều này khiến chúng ta gặp phải những thách thức nhất định về quản lý việc kiểm tra độc tố: Nên kiểm tra khi nào, bao lâu và bao nhiêu ?
Độc tố được lan truyền không đồng đều trong một sản phẩm và đôi khi có nồng độ/mức độ rất thấp. Các mẫu được thử nghiệm có thể phân tích đơn giản như lúa mì, ngô hoặc phân tích rất phức tạp như các loại gia vị, cà phê hoặc hỗn hợp phức tạp của các thành phần như trong thức ăn gia súc. Việc chọn đúng mẫu và phương pháp phân tích để kiểm tra sản phẩm là vô cùng quan trọng. R-BIOPHARM đã cung cấp một loạt các phương pháp phân tích độc tố nấm mốc như sử dụng Máy kiểm tra nhanh độc tố nấm mốc , Kít kiểm tra nhanh độc tố, Kit ELISA phân tích độc tố, Sắc ký lỏng cao áp…

Đảm bảo chất lượng khi xác định độc tố nấm mốc

Đảm bảo chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong phân tích độc tố . R-BIOPHARM cung cấp các tiêu chuẩn độc tố nấm mốc và tài liệu tham khảo về độc tố nấm mốc được nghiên cứu bởi Phòng thí nghiệm phân tích Trilogy. Trong hợp tác với DRRR – một nhà cung cấp giải pháp kiểm tra hàng đầu và toàn diện với R-BIOPHARM- bây giờ cũng đưa ra thử nghiệm để phân tích độc tố.

Chúng tôi cung cấp những nền tảng phân tích khác nhau về độc tố nấm mốc. Tùy thuộc vào loại mẫu, số lượng mẫu, thời gian cho ra kết quả, thiết bị phù hợp và dễ sử dụng,  chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các định dạng mẫu thử nghiệm thích hợp.

Xem thêm : máy đo độ ẩm