Tủ ấm BOD

Tủ ấm BOD của hãng Velp và Memmert … có thể được sử dụng để giữ mẫu ở một nhiệt độ cố định đáp ứng nhiều ứng dụng mà việc giám sát nhiệt độ là rất quan trọng. Để đáp ứng những ứng dụng này, Hãng Velp và các hãng thiết bị lớn trên thế giới đã phát triển và tối ưu một dòng tủ ấm cung cấp khả năng trực quan kiểm tra các thiết bị bên trong mà không cần can thiệp vào chu trình nhiệt.

Hãng VELP đã phát triển dòng tủ ấm BOD và tủ lạnh điều nhiệt để giữ sản phẩm ở một nhiệt độ cố định tùy chỉnh được.

Đảm bảo tính đồng nhất nhiệt trong buồng mẫu và ổn định ở bất kỳ nhiệt độ nào.

  • Hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác nhất
  • Nhiệt độ bên trong được kiểm soát liên tục thông qua bộ điều khiển vi xử lý và phần mềm.

Xem thêm : cân điện tử

Tủ ấm Velp rất phù hợp với phân tích BOD – Nhu cầu oxy sinh hóa: