Cách sử dụng Micropipette

Cách sử dụng Micropipette Giao hàng mẫu với Micropipette tự động Micropipette (ống hút vi thể) được dùng để dẫn truyền một lượng chất lỏng rất nhỏ ( <1ml). Hệ thống chia độ được sử dụng trong sản phẩm Micropipette này là microliter – µl (1000 µl = 1 ml). Chúng tôi sử dụng Micropipette do hãng Rainnin sản...

Hướng dẫn cách hiệu chuẩn và kiểm tra Micropipet tự động

Hướng dẫn cách hiệu chuẩn và kiểm tra Micropipet tự động Kiểm tra Micropipet phòng thí nghiệm Hiện nay có nhiều cách  kiểm tra micropipet như phương pháp tỉ trọng, phương pháp quang phổ, phương pháp miễn dịch hoặc dùng máy kiểm tra tự động. Tuy nhiên cách thông dụng nhất hiện nay vẫn áp dụng đó là dùng phương pháp tỉ trọng. Tức là dùng...