Hướng dẫn sử dụng máy đo BOD VELP

Giới thiệu chung về hệ thống phân tích BOD BOD viết tắt từ chữ: Biochemical Oxygen Demand nhu cầu oxy sinh hóa trong nước Các vi sinh vật đã có sẵn hoặc sinh ra do con người đưa vào trong một mẫu nước có chứa những chất hữu cơ dễ bị phân huỷ bởi vi...