Danh mục trường học

Danh mục trường học, Innotec chuyên cung cấp sản phẩm trường học cho cả nước.

Cung cấp các mặt hàng hóa chất thực hành, dụng cụ thực hành các môn Sinh Học, Hóa Học, Vật Lý … đúng thông tin của bộ Giáo Dục