Môi trường nuôi cấy Salmonella

Môi trường nuôi cấy Salmonella được xây dựng theo nhiều tiêu chuẩn TCVN và ISO.

Vi khuẩn Salmonella là gì?

Salmonella là vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột – Enterobacteriaceae – Vi khuẩn hình que trực khuẩn gram âm. Chúng chịu nhiệt kém và thích hợp trong các môi trường vi sinh như: Brilliant Green, Lauryl Sulfate…

Vi khuẩn Salmonella rất nguy hiểm, chúng có thể truyền từ thú sang người và ngược lại. Theo WHO Salmonella gây 16 triệu ca thương hàn mỗi năm và hơn nữa triệu là tử vong. Chúng tồn tại ngoài môi trường, đặc biệt trong phân khô lên tới 2.5 năm và trong nhiệt độ đông lạnh.

Phương  pháp phân tích Salmonella  đưa trên các giai đoạn : Tăng sinh, Tăng sinh chọn lọc, Phân lập và nhận diện, Khẳng định.

Môi trường nuôi cấy Salmonella cần được tiệt trùng đúng nhiệt độ bao gồm các loại hóa chất vi sinh phù hợp với thuộc tích ưu ngọt của Salmonella sau:

  • Môi trường Buffered Pepton Water viết tắt là BPW
  • Môi trường Rappaport Vassiliadis Soya Pepton – RV
  • Tetrethionate Muller – Kauffmanm
  • Môi trường Xylose Lysine Deoxucholate – XLD
  • Heketoen Entric Agar – HE
  • Bismuth Sulphite Agar – BS
  • Triple Sugar Iron – TSI
  • Môi trường Brilliant Green phenol red Lactose Sucrose agar – BLPS

Ngoài ra còn có thêm các môi trường nuôi cấy Salmonella : Urea broth, Lysine decarboxylase broth, Mannitol, Thuốc thử Kovacs…

Phương pháp phân tích vi khuẩn  Salmonella phổ biến nữa như:  phương pháp sử dụng đĩa màng petrifilm 3M rất nhanh chóng và độ tin cậy cao.

Dưới đây là những môi trường nuôi cấy Salmonella cho các phương pháp phân tích trên. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc Email vào: infor@innotec.vn để được báo giá tốt nhất.