Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 9

Đặt hàng

Tại sao lại mua hàng tại INNOTEC?

  1. Nhận hàng trong ngày.
  2. Xem hàng > Hài lòng > Thanh Toán
  3. Được đổi trả theo chính sách ưu đãi
  4. Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 24/24

Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 9

Bộ hóa chất thực hành môn Hóa lớp 9

Danh mục hóa chất môn Hóa lớp 9

STT Hóa chất CTHH Khối lượng/
Thể tích
Đơn vị tính Quy cách
đóng gói
1 Ancol etylic 96° C2H5OH 500 ml Chai
2 Axit axetic 65%  CH3COOH 500 ml Chai
3 Axit clohidric 37%  HCl 500 ml Chai
4 Axit sunfuric 98%  H2SO4 500 ml Chai
5 Bạc nitrat   AgNO3 100 g Lọ
6 Bari clorua   BaCl2 250 g Lọ
7 Benzen  C6H6 500 ml Chai
8 Canxi cacbonat   CaCO3 250 g Lọ
9 Canxi cacbua   CaC2 250 g Lọ
10 Canxi clorua   CaCl2.6H2O 250 g Lọ
11 Canxi oxit  CaO 250 g Lọ
12 Đồng (II ) oxit  CuO 250 g Lọ
13 Đồng (II) clorua   CuCl2 250 g Lọ
14 Đồng (II) sunfat ngậm nước   CuSO4.5H2O 250 g Lọ
15 Đồng bột  Cu 250 g Lọ
16 Đồng phoi bào  Cu 250 g Lọ
17 Dung dịch amoniac đặc NH3 500 ml Chai
18 Dung dịch nước Brom  Br2 500 ml Chai
19 Giấy đo pH   1   Tệp
20 Giấy phenolphtalein   1   Tệp
21 Giấy quỳ tím   1   Hộp
22 Glucozơ (kết tinh)  C6H12O6 250 g Lọ
23 Dung dịch Iốt  I2 100 ml Lọ
24 Kali cacbonat   K2CO3 250 g Lọ
25 Kali clorat   KClO3 250 g Lọ
26 Kali nitrat   KNO3 250 g Lọ
27 Kali pemanganat   KMnO4 250 g Lọ
28 Kẽm viên  Zn 250 g Lọ
29 Lưu huỳnh bột  S 250 g Lọ
30 Magie (băng ,dây) Mg 100 g Lọ
31 Mangan đioxit  MnO2 250 g Lọ
32 Natri  Na 100 g Lọ
33 Natri axetat   CH3COONa 250 g Lọ
34 Natri cacbonat  Na2CO3.10H2O 250 g Lọ
35 Natri hidrocacbonat  NaHCO3 250 g Lọ
36 Natri hidroxit  NaOH 250 g Lọ
37 Natri sunfat   Na2SO4.10H2O 250 g Lọ
38 Nhôm bột  Al 250 g Lọ
39 Nhôm lá hoặc phoi bào  Al 250 g Lọ
40 Nước cất H2O 500 ml Chai
41 Phốt pho đỏ  P 250 g Lọ
42 Sắt (III ) clorua   FeCl3.6H2O 250 g Lọ
43 Sắt bột  Fe 250 g Lọ

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 9”