Vi khuẩn coliform là gì và nước uống hàng ngày

Vi khuẩn coliform và nước uống hàng ngày

Nước uống là nhu cầu thiết yếu của sức khỏe con người vì thế các hệ thống nước uống công cộng , nước lọc đóng chai…phải  đảm bảo an toàn – tin cậy và bền vững xuyên suốt theo thời gian. Vì một lý do nào đó nếu có sự cố gây ôi nhiễm nguồn nước uống người tiêu dùng sẽ bị nhiễm bệnh nghiêm trọng. Đặc biệt có tính hàng loạt.

Hiện này xu thế phát triển nguồn nước uống công cộng ngày càng mạnh tại các thành phố và trung tâm kinh tế lớn – Khu công nghiệp, Nhà máy, cơ quan…Vì thế việc kiểm tra chất lượng nguồn nước thường xuyên là rất quan trọng – Cụ thể và kiểm tra vi khuẩn Coliform.

Vì khuẩn Coliform là gì? Ecoli Fecal Coliform
Vì khuẩn Coliform là gì? Ecoli Fecal Coliform

Vì khuẩn Coliform là gì?

Vi khuẩn coliform là gì –  xuất hiện nhiều trong môi trường sống, nước, đất, thực phẩm, phân động vật và con người. Vi khuẩn Coliform không gây ra bệnh. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó trong nước uống là nguyên nhân tiềm tang tạo nên mầm bệnh cho con người. Hiện nay, hầu hết mầm bệnh gây ra từ việc ôi nhiễm nguồn nước.

Việc thự nghiệm phân tích chất lượng nguồn nước rất phực tạp, tốn nhiều thời gian và kinh tế. Tuy nhiên nếu phân tích vi khuẩn Coliform thì trái ngược hoàn toàn – Rẽ và dễ dàng hơn. Sự phát hiện vi khuẩn này sẽ giúp chúng ta tìm ra được nguồn ôi nhiễm và tìm cách khắc phục.

VI khuẩn Coliform có 3 nhóm với 3 mức độ nguy hiểm khác nhau. Coliform tổng bao gồm tất cả các loại vi khuẩn này.  Fecal coliform là loại coliform có trong phân. E.coli là một nhóm nhỏ của Fecal Coliform.

Vi khuẩn Coliform tổng số phổ biến trong môi trường – đất, thực vật, nước và nói chung chúng  vô hại. Sự phát hiện ra chúng trong nước uống giúp ta kiểm soát được nguồn ô nhiễm hoặc phân động vật. Tuy nhiên, Nếu nguồn ô nhiễm môi trường có thể xâm nhập vào hệ thống và có thể gây là mầm bệnh cho con người.

Fecal Coliform tồn tại trong phân là một nhóm trong coliform tổng số

E.coli là một nhóm nhỏ trong vi khuẩn Fecal Coliform. Hầu hết vi khuẩn Ecoli đều vô hại và tồn tại trong ruột con người và động vật máu nóng. Tuy nhiên một số chủng của nó có thể gây ra bệnh nguy hiểm. Sự có mặt E.coli trong nước biểu hiển nguồn nước bị ô nhiễm bởi phân động vật. Điều là sẽ là nguy cơ tạo ra mầm bệnh cao.

Lưu ý: Sự phát triển của E.coli tạo nên sử bùng nó dịch bệnh. Một chủng cụ thể là E.coli O157:H7 gây ra các bệnh tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiện vi khuẩn này không bên nhiệt, vì thế chúng ta nên ăn chín uống sôi.

Nếu có vi khuẩn Coliform được tìm thấy trong nước của tôi thì phải làm sao?

Khi Coliform được tìm thấy trong hệ thống nước của chúng ta thì phải tim kiếm nguồn ô nhiễm để xử lý triệt để. Thu thập thêm nhiều mẫu nước khác nhau và thường xuyên trong toàn bộ hệ thống đồng thời thông báo với các cơ quan chức năng.

Nếu vi khuẩn E.coli được phát hiện trong nước thì tôi phải làm sao?

E.coli có trong nước là hiện tượng chứng tỏ nguồn nước bị nhiễm bận từ phân động vật hoặc con người, có thể gây ra bệnh cho chúng ta hoặc vật nuôi. Cảnh báo cho mọi người đang sử dụng nguồn nước này. Thông báo với cơ quan chức năng. Thực hiện việc ăn chín uống sôi.

Tìm hiểu thêm phương pháp màng lọc phân tích vi khuẩn Coliform , phương pháp đĩa petrifilm 3m, phương pháp đĩa thạch hoặc mpn

Contact Me on Zalo