Máy đo BOD

Máy phân tích BOD- Nhu cầu oxy sinh hóa

Máy đo BOD được thiết kế phân tích nhu cầu BOD trong nước, nước thải của các nhà máy công nghiệp, các tổ chức môi trường và phòng phân tích chuyên dụng.

Phân tích BOD là một quy trình hóa học để xác định hàm lượng oxy hòa tan được tiêu thụ bởi các vi sinh vật hiếu khí trong nước.

Được thực hiện trong mẫu nước ở một nhiệt độ cố định và thời gian cụ thể

Các kết quả phân tích thường được thể hiện bằng miligam oxy tiêu thụ trên mỗi lít mẫu ở nhiệt độ 20 °C trong tủ ấm BOD 5 ngày – được gọi là BOD5 hoặc quá trình oxy hóa hoàn toàn sau một khoảng thời gian tối đa 30 ngày – được gọi là BOD hoàn toàn.

Máy đo BOD được sử dụng rộng rãi trong nước thải của các nhà máy, là chỉ số thể hiện chất lượng hữu cơ trong nước và mức độ ôi nhiễm hữu cơ của nước thải.

Hãng VELP cung cấp giải pháp hiệu quả để phân tích BOD – Giải pháp duy nhất trên thị trường và được các tiêu chuẩn trên thế giới cũng như Việt Nam công nhận.

Có thể bạn quan tâm : Máy khuấy từ gia nhiệt , cân phân tích

Hệ thống máy phân tích BOD bao gồm các thiết bị sau:

Contact Me on Zalo