Hướng dẫn cách hiệu chuẩn và kiểm tra Micropipet tự động

Hướng dẫn cách hiệu chuẩn và kiểm tra Micropipet tự động Kiểm tra Micropipet phòng thí nghiệm Hiện nay có nhiều cách  kiểm tra micropipet như phương pháp tỉ trọng, phương pháp quang phổ, phương pháp miễn dịch hoặc dùng máy kiểm tra tự động. Tuy nhiên cách thông dụng nhất hiện nay vẫn áp dụng đó là dùng phương pháp tỉ trọng. Tức là dùng...