Thủy tinh Borosilicate

Thủy tinh Borosilicate là gì? Được chế tạo như thế nào?

Thủy tinh Borosilicate  là loại thủy tinh mà thành phần trong đó chứa 70-80 % silicon dioxide ( SiO2 ) , 7-13 % boron trioxide ( B2O3 ) , 4-8 % Na2O và K2O, và 2-7 % aluminia oxit ( Al2O3 ) .

Video Quy trình sản xuất đồ thủy tinh bằng borosilicat :

 Tính chất của thủy tinh borosilicate

  • Thủy tinh Borosilicat được đặc trưng bởi một sức chống chịu sự tấn công có tính axit
  • Với  hệ số giãn nở nhiệt thấp (3,3 x 10-6 /K)  bằng khoảng 1/3 của thủy tinh truyền thống thủy ting sodalime.Do đó các sản phẩm thủy tinh làm bằng borosilicate ổn định nhiệt độ tuyệt đối .
  • Thủy tinh này đặc biệt thích hợp cho các phòng thí nghiệm và sử dụng hóa chất , nơi tiếp xúc với các vật liệu tích cực có thể được kéo dài.
  • Nhiệt độ nóng chảy của borosilicate 

khác kính vôi soda bằng cách sử dụng một tỷ lệ cao hơn của cát ( SiO2 ) .