Hóa chất Trung học Phổ thông

Hóa chất trung học phổ thông gồm nhiều môn như môn hóa học, môn sinh học ,..

Innotec là nhà sản xuất cung cấp hóa chất cho các trường học phòng thí nghiệm đúng chủng loại, sản phẩm độc quyền, đúng thông tư của bộ Giáo Dục.