Hóa Chất thực hành môn hóa lớp 12

Đặt hàng

Tại sao lại mua hàng tại INNOTEC?

  1. Nhận hàng trong ngày.
  2. Xem hàng > Hài lòng > Thanh Toán
  3. Được đổi trả theo chính sách ưu đãi
  4. Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 24/24

Hóa Chất thực hành môn hóa lớp 12

Bộ hóa chất môn Hóa lớp 12

Danh mục hóa chất môn Hóa lớp 12

STT Hóa chất CTHH Khối lượng/
Thể tích
Đơn vị tính Quy cách
đóng gói
1 Amoni clorua  NH4Cl 250 g Lọ
2 Ancol etylic 96° C2H5OH 500 ml Lọ
3 Ancol isoamylic  C5H11OH 250 g Lọ
4 Anđehit fomic  HCHO 250 g Lọ
5 Anilin   C6H5NH2 500 ml Lọ
6 Axit axetic 50% CH3COOH 500 ml Lọ
7 Axit clohidric 37% HCl 500 ml Lọ
8 Axit nitric 63% HNO3 500 ml Lọ
9 Axit sunfuric 98% H2SO4 500 ml Lọ
10 Bạc nitrat  AgNO3 100 g Lọ
11 Bari clorua  BaCl2 250 g Lọ
12 Bột sắt  Fe 250 g Lọ
13 Canxi cacbonat  CaCO3 250 g Lọ
14 Canxi clorua  CaCl2.6H2O 250 g Lọ
15 Chì nitơrat  Pb(NO3)2 250 g Lọ
16 Crom (III) clorua CrCl3 250 g Lọ
17 Crom (III) oxit Cr2O3 250 g Lọ
18 Đồng (II) oxit CuO 250 g Lọ
19 Đồng lá  Cu 250 g Lọ
20 Đồng phoi bào Cu 250 g Lọ
21 Đồng sunfat  CuSO4.5H2O 250 g Lọ
22 Dd amoniac bão hoà NH3 500 ml Lọ
23 Dung dịch Iot I2 100 ml Lọ
24 Dung dịch nước Brom Br2 500 ml Lọ
25 Etylamin   C2H5NH2 200 ml Lọ
26 Giấy đo pH   1 tập   Tập
27 Giấy phenolphtalein    1 tập   Tập
28 Giấy quỳ tím   1 tập   Tập
29 Glucozơ   C6H12O6 250 g Lọ
30 Glyxin   NH2-CH2-COOH 200 ml Lọ
31 Kali clorua  KCl 200 ml Lọ
32 Kali đicromat  K2Cr2O7 250 g Lọ
33 Kali iotua  KI 250 g Lọ
34 Kali nitrat  KNO3 250 g Lọ
35 Kali pemanganat  KMnO4 250 g Lọ
36 Kali sunfoxianua  KSCN 250 g Lọ
37 Kaliferixianua   K3[Fe(CN)6] 250 g Lọ
38 Kẽm sunfat  ZnSO4.7H2O 250 g Lọ
39 Magie (Băng) Mg 100 g Lọ
40 Magie oxit  MgO 250 g Lọ
41 Magie sunfat  MgSO4 250 g Lọ
42 Metyl dacam    10 g Lọ
43 Metylamin   CH3NH2 250 g Lọ
44 Natri cacbonat  Na2CO3.10H2O 250 g Lọ
45 Natri hiđrocacbonat  NaHCO3 250 g Lọ
46 Natri hiđroxit  NaOH 250 g Lọ
47 Natri nitrat  NaNO3 250 g Lọ
48 Nhôm bột  Al 100 g Lọ
49 Nhôm clorua  AlCl3 250 g Lọ
50 Nhôm lá  Al 250 g Lọ
51 Nhôm sunfat  Al2(SO4)3.10H2O 250 g Lọ
52 Nước cất  H2O 500 ml Lọ
53 Phèn chua  K2SO4Al2(SO4)3.24(H2O) 250 g Lọ
54 Saccarozơ   C12H22O11 250 g Lọ
55 Sắt (III) clorua FeCl3 250 g Lọ
56 Sắt (III) oxit Fe2O3 250 g Lọ
57 Sắt phoi bào Fe 250 g Lọ

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hóa Chất thực hành môn hóa lớp 12”

Contact Me on Zalo