Hóa chất Thực Hành môn Hóa lớp 11

Đặt hàng

Tại sao lại mua hàng tại INNOTEC?

  1. Nhận hàng trong ngày.
  2. Xem hàng > Hài lòng > Thanh Toán
  3. Được đổi trả theo chính sách ưu đãi
  4. Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 24/24

Hóa chất Thực Hành môn Hóa lớp 11

Bộ hóa chất môn Hóa lớp 11

Danh mục hóa chất môn Hóa lớp 11

STT Hóa chất CTHH Khối lượng/
Thể tích
Đơn vị tính Quy cách
đóng gói
1 Amoni cacbonat  (NH4)2CO3 250 g Lọ
2 Amoni clorua  NH4Cl 250 g Lọ
3 Ancol etylic 96° C2H5OH 500 ml Lọ
4 Ancol isoamylic  C5H11OH 250 g Lọ
5 Axeton   CH3-CO-CH3 200 ml Lọ
6 Axit axetic 50% CH3COOH 500 ml Lọ
7 Axit clohidric 37% HCl 500 ml Lọ
8 Axit fomic  HCOOH 500 ml Lọ
9 Axit nitric 63% HNO3 500 ml Lọ
10 Axit sunfuric 98% H2SO4 500 ml Lọ
11 Bạc nitrat  AgNO3 100 g Lọ
12 Bari clorua  BaCl2 250 g Lọ
13 Benzen   C6H6 500 ml Lọ
14 Canxi cacbonat  CaCO3 250 g Lọ
15 Canxi cacbua  CaC2 250 g Lọ
16 Canxi clorua  CaCl2.6H2O 250 g Lọ
17 Canxi đihiđrophotphat  Ca(H2PO4)2 250 g Lọ
18 Canxi hiđroxit  Ca(OH)2 250 g Lọ
19 Chì nitơrat  Pb(NO3)2 250 g Lọ
20 Clorofom   CHCl3 200 ml Lọ
21 Dầu thông    200 ml Lọ
22 Đồng (II) oxit CuO 250 g Lọ
23 Đồng lá  Cu 250 g Lọ
24 Đồng phoi bào Cu 250 g Lọ
25 Đồng sunfat  CuSO4.5H2O 250 g Lọ
26 Dung dịch amoniac bão hoà NH3 500 ml Lọ
27 Giấy đo pH   1   Tập
28 Giấy phenolphtalein    1   Tập
29 Giấy quỳ tím   1   Hộp
30 Glycein C3H8O3 200 ml Lọ
31 Iot I2 100 ml Lọ
32 Kali clorua  KCl 250 g Lọ
33 Kali iotua  KI 250 g Lọ
34 Kali nitrat  KNO3 250 g Lọ
35 Kẽm sunfat  ZnSO4.7H2O 250 g Lọ
36 Kẽm viên  Zn 250 g Lọ
37 Magie (băng) Mg 100 g Lọ
38 Magie oxit  MgO 250 g Lọ
39 n- hecxan  C6H12 200 ml Lọ
40 Naphtalen   C10H8 200 ml Lọ
41 Natri axetat  CH3COONa 250 g Lọ
42 Natri cacbonat  Na2CO3.10H2O 250 g Lọ
43 Natri hiđrocacbonat  NaHCO3 250 g Lọ
44 Natri hiđroxit  NaOH 250 g Lọ
45 Natri nitrit  NaNO2 250 g Lọ
46 Natri photphat  Na3PO4 250 g Lọ
47 Natri sunfat  Na2SO4.10H2O 250 g Lọ
48 Nhôm bột  Al 250 g Lọ
49 Nhôm lá  Al 250 g Lọ
50 Nước Brom Br2 500 ml Lọ
51 Nước cất  H2O 500 ml Lọ
52 Phenol   C6H5OH 500 g Lọ
53 Photpho đỏ  P 250 g Lọ
54 Sắt (III) clorua FeCl3 250 g Lọ
55 Sắt (Phoi bào) Fe 250 g Lọ
56 Silic đioxit  SiO2 250 g Lọ
57 Toluen   C6H5CH3 500 ml Lọ

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hóa chất Thực Hành môn Hóa lớp 11”