Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 10

Đặt hàng

Tại sao lại mua hàng tại INNOTEC?

  1. Nhận hàng trong ngày.
  2. Xem hàng > Hài lòng > Thanh Toán
  3. Được đổi trả theo chính sách ưu đãi
  4. Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 24/24

Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 10 

Bộ hóa chất môn Hóa lớp 10

Danh mục hóa chất môn Hóa lớp 10

STT Hóa chất CTHH Khối lượng/
Thể tích
Đơn vị tính Quy cách
đóng gói
1 Axit axetic CH3COOH 500 ml Lọ
2 Axit clohidric 37% HCl 500 ml Lọ
3 Axit nitric 63% HNO3 500 ml Lọ
4 Axit sunfuric 98% H2SO4 500 ml Lọ
5 Bạc nitrat  AgNO3 100 g Lọ
6 Canxi cacbonat  CaCO3 250 g Lọ
7 Canxi clorua  CaCl2.6H2O 250 ml Lọ
8 Canxi hiđroxit  Ca(OH)2 250 g Lọ
9 Chì nitơrat  Pb(NO3)2 250 g Lọ
10 Đồng (II) oxit CuO 250 g Lọ
11 Đồng lá  Cu 250 g Lọ
12 Đồng phoi bào Cu 250 g Lọ
13 Đồng sunfat  CuSO4.5H2O 250 g Lọ
14 Dung dịch amoniac bão hoà NH3 500 ml Lọ
15 Giấy đo pH   1   Tệp
16 Giấy phenolphtalein    1   Tệp
17 Giấy quỳ tím   1   Hộp
18 Iot I2 100 ml Lọ
19 Kali clorua  KCl 250 g Lọ
20 Kali iotua  KI 250 g Lọ
21 Kali kim loại K 100 g Lọ
22 Kali nitrat  KNO3 250 g Lọ
23 Kaliclorat   KClO3 250 g Lọ
24 Kẽm sunfat  ZnSO4.7H2O 250 g Lọ
25 Kẽm viên  Zn 250 g Lọ
26 Lưu huỳnh bột S 250 g Lọ
27 Magie (Dây, băng) Mg 100 g Lọ
28 Magie oxit  MgO 250 g Lọ
29 Mangan đioxit  MnO2 250 g Lọ
30 Natri bromua  NaBr 250 g Lọ
31 Natri cacbonat  Na2CO3.10H2O 250 g Lọ
32 Natri hiđroxit  NaOH 250 g Lọ
33 Natri iotua  NaI 250 g Lọ
34 Natri kim loại Na 100 g Lọ
35 Natri nitrat  NaNO3 250 g Lọ
36 Natri sunfat  Na2SO4.10H2O 250 g Lọ
37 Natri sunfit  Na2SO3 250 g Lọ
38 Natrithiosunfat   Na2S2O3 250 g Lọ
39 Nhôm bột  Al 250 g Lọ
40 Nhôm lá  Al 250 g Lọ
41 Nước Brom Br2 500 ml Lọ
42 Nước cất  H2O 500 ml Lọ
43 Nước Javen  NaOCl 500 ml Lọ
44 Nước oxi già H2O2 500 ml Lọ
45 Photpho đỏ  P 250 g Lọ
46 Sắt phoi bào Fe 250 g Lọ
47 Sắt (III) clorua FeCl3 250 g Lọ
48 Sắt bột Fe 250 g Lọ

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hóa chất thực hành môn Hóa lớp 10”

Contact Me on Zalo